לימודי אזרחות ב"עמק החולה"

מקצוע האזרחות נלמד בכיתה ט' ובכיתות י"א-י"ב לבגרות. בשנת הלימודים תשע"ו קבע צוות האזרחות בביה"ס שני יעדים מרכזיים:

א. בתחום הערכי-חינוכי - "למעבר הזה בין הדיבור לבין הפעולה המוסרית, יש שם. קוראים לכך: "להיעשות אדם" (אלבר קאמי).

מטרתה  העיקרית של הקניית הידע , ההבנה והיישום  של הנושאים והמושגים  הנלמדים באזרחות היא לעורר  בקרב התלמידים: 

רגישות, חמלה וביקורת כלפי עוול, אי צדק, דעות קדומות  וגזענות בחיי הקהילה, בחברה, המדינה והעולם לצד מעורבות ועשייה חברתית ופוליטית לשם  שינוי ועיצוב המציאות בה הם חיים, בבחינת האדם הינו תבנית נוף מעשיו.

ב. התרעננות והתחדשות בתחום דרכי ההוראה וההערכה - חיבור בין הלמידה לבין החוויה האישית והפעולה האישית.

דגש על למידה פעילה של התלמידים בחלק מהנושאים הנלמדים תפתח בקרב התלמידים יכולות כגון: למידה עצמית, למידת חקר, סקרנות, עבודה בקבוצות ביטוי בכתב, ביטוי בעל פה, גיבוש עמדה ופיתוח חשיבה ביקורתית, השתתפות בדיון המכבד את האחר ואת הדעות השונות ומעורבות חברתית. 

הלמידה הפעילה תבוא לידי ביטוי בעיקר בכיתה י"א בנושא זכויות האדם והאזרח, זכויות חברתיות וזכויות קבוצה וכן בכיתה י"ב בעבודה על מטלת הביצוע. כמו כן המשימות שיינתנו לתלמידים בנושאים הנלמדים האחרים יבטאו את רוח הלמידה הפעילה. 

לקראת הבחינה באזרחות

תלמידי י"ב היקרים,

לקראת המתכונת באזרחות (יום ב' ה- 28.5.2018) והבגרות באזרחות (יום ב' ה- 11.6.2018) להלן קבצים המופיעים במשוב ובאתר ביה"ס (בקישור למקצוע האזרחות) שמהם יש ללמוד

:להלן שמות הקבצים

א - הנושאים ומבנה בחינת הבגרות באזרחות - קיץ תשעח

ב - הנחיות והמלצות לכתיבת תשובות מלאות בבחינת הבגרות באזרחות - קיץ תשעח

ג - לקראת הבגרות באזרחות - דף הערות ועזר

ד - מבנה בחינת הבגרות באזרחות - טופס דוגמא - תשעח 2018

ה - שאלות ידע באזרחות [דוגמאות] וקישור למבחני בגרות באזרחות - קיץ תשעח, 2018

סיכום 1 - החלטת 181 - תוכנית החלוקה 1947.

סיכום 2 - הכרזת העצמאות.

סיכום 3 - הרעיון הלאומי - מדינה, לאומיות ומדינת לאום, הצדקות למדינת לאום.

סיכום 4 - מאפיינה של מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית תרבותית

סיכום 5 - אשכול א חובה - השסע הדתי

סיכום 6 -אשכול א חובה - מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות.

סיכום 7 -  המיעוטים בישראל.

סיכום 8 - השסע הלאומי.

סיכום 10 - תפיסות (גישות) דמוקרטיות - אינדיבידואלית, רפובליקנית, ורב תרבותית

סיכום 9,11,12 - הרעיון הדמוקרטי, עקרונות שלטון העם, פלורליזם, סובלנות, הסכמיות והכרעת הרוב

סיכום 14,13 - זכויות וחובות אדם, זכויות וחובות אזרח, זכויות חברתיות-כלכליות וזכויות קבוצה

סיכום 15 - גישות כלכליות-חברתיות

סיכום 16 - גלובליזציה

סיכום 17 - עקרון הגבלת השלטון, הפרדת רשויות, בחירות וחוקה

סיכום 18 - עקרון שלטון החוק

סיכום 20,19 - זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה ובטחון ודמוקרטיה

סיכום 21 - היסודות החוקתיים של מדינת ישראל

סיכום 24,23,22 - רשויות השלטון בישראל - המחוקקת, המבצעת והשופטת

 

 

בהצלחה רבה

צוות אזרחות – ברוך, דורון, טובה ועירית.

   

@ בניית האתר: מעין הס אשכנזי,2016.