לימודי ניהול עסקי בעמק החולה

מנהל וכלכלה

מגמת "ניהול עסקי" מקנה לבוגריה השכלה רחבה בהבנת הארגון, ניהולו ומקומו במשק הכלכלי, תוך כדי שימת דגש על משאבים מרכזיים בארגון,  תחום ניהול משאבי אנוש והתחום המסחרי והפיננסי.

 

מקצועות הלימוד משלבים נושאי רקע שונים היוצרים אצל הלומד

ראייה כללית של תחום הניהול העסקי. בין מקצועות הלימוד נכללים יסודות החשבונאות, תקשורת בעידן הטכנולוגיה המתקדמת. תורת המינהל,  ניהול משאבי אנוש וכתיבה עיסקית.

 

עולם העסקים המודרני מתאפיין ברמת תחרותיות גוברת, שינויים תכופים בתנאי השוק וצורך בראייה עסקית רב תחומית. בעולם זה הופך המשאב האנושי לנכס מרכזי בכל פעילויות הארגון. הטמעת ידע עיסקי במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה נועדה לתת מענה הן לדרישות הגוברות של המשק הישראלי למקצועות טכנולוגיים והן לצורכי הלומד שירצה להשתלב בעולם של משק מתקדם. מודעות לנושא הניהול העסקי תתרום לפיתוח תרבות ארגונית, תחנך לערכים ונורמות שישפרו את ביצועי הארגון ויתרמו לשיפור חוסנה של המדינה.

 

תחום  ההתמחויות "מנהל וכלכלה"  הנלמד במסגרת מקצועות הבחירה בבית הספר  מוכר בשוק העבודה ומזכה את הבוגרים בסיווג מקצועי מתאים

ומאפשר לתלמידים  המשך לימודים באקדמיה בתחומים: כלכלה וניהול, מינהל עסקים, שיווק, חשבונאות, ניהול משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני ועוד. מקצוע "מנהל וכלכלה"  מזכה את הבוגרים  בהטבה (בונוס) בעת קבלתם ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

 

 

התלמידים מבצעים עבודת חקר במקצוע משאבי אנוש  תוך כדי שילוב תוכני הלימוד במגמה, עבודה בקבוצות דיון , סיורים לימודיים והרצאות מומחים

תלמידים רבים מבצעים את עבודת המחקר מחוץ לבית הספר, בסביבת עבודה אמיתית של ארגון ציבורי, מיסחרי או מפעל תעשייתי על פי בחירתם.

מקצוע מוביל - מנהל וכלכלה

כתה י' - יסודות החשבונאות - תלקיט - 30%

              תורת הארגון

             מבוא לכלכלה

כתה י"א  תורת הארגון

                מבוא לכלכלה           70%

                תורת הארגון

               משאבי אנוש  + כתיבה עיסקית   -   פרויקט ברמה של 3 יח"ל

 

כתה י"ב   תורת הארגון

                מבוא לכלכלה           70%    מבחן חיצוני = 5 יח"ל

                 תורת הארגון

                משאבי אנוש  + כתיבה עיסקית   -   פרויקט ברמה של 3 יח"ל

מקצועות הלימוד

תורת הארגון  - מבוא לכלכלה

מספרם הרב של הארגונים השונים בחברה המודרנית, מרכזים פעילויות כלכליות, חברתיות, פוליטיות ותרבותיות במשק ובחברה , הכרת הארגונים , מאפייניהם ודרכי פעולתם מקנה ללומד כלים להבנה והערכה של תופעות בכלכלה, בחברה, במדיניות הפנים והחוץ, ניתוח הארגון דורש ידע הניזון ממדעים שונים (פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה ועוד)  למודי המקצועות מאפשרים הכרה והבנה של הארגונים, דרכי פעולתם, הבנת הסביבה והשפעתה על הארגון ויחסי הגומלין ביניהם  וכן תרומת הארגון על כל המערכת הכלכלית בארץ ובעולם.

יסודות החשבונאות

החשבונאות הינה "שפה עסקית" המתבססת על כללים ועקרונות מוגדרים הנקבעים על ידי גופים מקצועיים בתחום החשבונאות, על סמך ניסיון והסכמה משותפת. העקרונות החשבונאיים קובעים את הכללים לפיהם יש לערוך את ספרי החשבונות בכל ארגון עסקי. החשבונאות והדיווח הפיננסי משמשים כאמצעי לתקשורת בין אנשי עסקים, ארגונים וחברות, בהיותם שפה עסקית בינלאומית, מובנת לכל משתמשיה. תפקידה המסורתי של החשבונאות הוא לספק אינפורמציה בשתי שאלות יסוד

א. מה הן תוצאות פעילותו של העסק במשך תקופה מוגדרת (דוח רוח והפסד)

ב. מה מצבו הפיננסי של העסק במועד מוגדר (מאזן)

 תפקידיה מתרחבים והיא נדרשת לספק מידע בשאלות רבות שבהן מעוניינים גורמים נוספים, כגון שלטונות המס, משקיעים, נושים, חברות ביטוח, בנקים, ספקי אשראי וכמובן הנהלת העסק במטרה להתייעל , לתכנן ולקבל החלטות עתידיות על סך נתוני העבר וההווה

תחומי התוכן יסודות ניהול החשבונות ותורת הארגון מאפשרים לתלמיד להבין הלכה למעשה את הפעילות הכלכלית המתרחשת בארגון המאפשרת את קיומו כיחידה כלכלית חיה ופועלת. תחום התוכן ביסודות החשבונאות ותורת הארגון ברובו יישומי ולכן המקצועות נלמדים במקביל והתלמידים נדרשים להכנת מטלת ביצוע,  התלמיד אוסף עדויות מוחשיות המצביעות על הבנה והפנמה של התכנים הנלמדים ומבצע את המטלה, באופן זה למידתו היא משמעותית, מקורית, בקורתית ורלוונטית.

 תורת הניהול         

הניהול הוא תהליך חברתי מתמשך, המונע על ידי מנהיגים, מקיף פעולות רבות ומגוונות המשתלבות זו בזו במטרה להביא את חברי הארגון לפעולה משותפת שמטרתה השגת יעדי הארגון. לאורך ההיסטוריה ניתן לראות, שארגונים מצליחים - הם ארגונים המנוהלים בצורה יעילה. המקצוע תורת הניהול, פותח בפני הלומד צוהר להבנת תחום מרתק הנשען על תחומי דעת מגוונים. מושם דגש על הבנתם של תהליכי ניהול שונים בארגון ודרכי מימושם לצורך השגת תפקוד יעיל של המערכת הארגונית ומערכות החברה והמשק.

משאבי אנוש

בכל פעילות של ארגון כלשהו ניכרת טביעת חותמם של עובדיו ושל המוטיבציה שלהם.  ככל שהעובדים בעלי נתונים משובחים יותר ורמת המוטיבציה שלהם גבוהה יותר, כן תושג רמת אפקטיביות ארגונית גבוהה יותר. לפיכך המטלה החשובה ביותר, המופקדת בידי הדרג הניהולי של ארגון, הוא ניהול הנכס האנושי, כלומר ניהול המשאב האנושי.

תכנית הלימודים בניהול משאבי אנוש מיועדת אפוא לחשוף את התלמידים לכלים, מודלים, גישות ותיאוריות להבנת התחום כפי, שהוא מתבצע הלכה למעשה בארגונים השונים. כמוכן נפרסים בפני הלומד הכיוונים החדשים של ניהול המשאב האנושי בעידן של הפיתוח הטכנולוגי המואץ והגלובליזציה.

מושגים הנלמדים בכל מקצוע 

כלכלה : תוצר לאומי, גישה כלכלית נורמטיבית, פוזיטיבית, סוגי משקים, גורם ייצור אנושי ופיזי, תאגיד בע"מ, ביקוש, היצע, תחרות חופשית, סחר חוץ, מונופול, קרטל, מחיר מקסימום, מחיר מינימום, תפוקה שולית , בנק ישראל ומדיניות מונוטרית, בנק מסחרי, דוח מקורות ושימושים, מאזן תשלומים, סחר חוץ, וכו'...​

מבנים ותהליכים: ארגון, סוגי ארגונים, תיאום, תכנון, יחסי ציבור, מקורות הסמכות,  ביזור, יחידות קו, תקשורת, חלוקת עבודה, ריכוז, היררכיה, עיקרון אחידות הפיקוד, בסיסים לחלוקת עבודה, האצלת סמכויות, יחידות קו, יחידות מטה, גישת מערכות, סביבות בארגון, וכו'...

חשבונאות: עוסק באיסוף , רישום ועיבוד של נתונים כלכליים בערכים כספיים לצורך מידע ודיווח כספי:חשבוניות, אמצעי תשלום, מיסים, מאזן בוחן, דיווח למע"מ וכו'.

ניהול עיסקי: גישות ניהול, תכנון, תקצוב, תיאום, פיקוח ובקרה, הפעלת עובדים, מנהיגות, מחזור חיי הארגון, תפעול הארגון, מקורות כוח בארגון, מודל הפיכת תשומות לתפוקות, וכו'...​

 

 

תלמיד יקר, אנו בעידן חדש בו ניהול נכון הינו גורם מפתח בעולם העסק

חשוב קדימה ובחר במקצוע – ניהול עסקי

תקצירים

בחינות בגרות 

תוכניות לימוד

סרטים 

@ בניית האתר: מעין הס אשכנזי,2016.