כרמלה אלכסנדרון ז"ל

ננ

הוסיפו זכרונות וסיפורים על כרמלה ז"ל

@ בניית האתר: מעין הס אשכנזי,2016.