מבנה בית הספר ובעלי התפקידים

הנהלת בית הספר

מנהלת כללית - עדנה בז

מנהלת פדגוגית: איריס וולפין

מנהלנית: דורית מורנו

מנהלת בית בוגר (י"א - י"ב): עירית פלג ארנון

מנהלת בית תיכון (ט' - י'): שרה ביטון

מנהלת בית צעיר (ז' - ח'): נילי הס השכנזי

מנהלת תפוח פיס: גלית כהן

רכזת צוות ייעוץ: ליהי שטרן -וזה

מנהלת חינוך מיוחד, צרכים מיוחדי חט"ב : נגה שמעוני

רכזת הערכה ומדידה בית ספרית: טובה שפיצר

בעלי תפקידים נוספים:

פסיכולוגית בית-הספר: ג'יזל אנטלר

רכז משלחות לפולין: ברוך ליפסקי

אחראית בחינות בגרות: גלית שמואל

רכזת התאמות: חמוטל גולן

רכזת מב"ר ול"ב/ אתגר: ורד פינקלשטיין

רכזת "ליגת- על" כדורסל: זהר מרדכי

מרכז טיפוח ושילוב : לאה עמית 

רכזת השתלבות וצרכים מיוחדים : אוסנת דולינסקי

רכזת "מעורבות חברתית" : סיגלית ביראני 

רכז בטחון: דקר בן שאנן

ריכוז חברתי חט"ב וריכוז במ"ה : רוית נגר 

ריכוז חברתי חט"ע :חמוטל גולן 

רכז/ת מועצת תלמידים בית ספרית : טל סיון 

רכזת עבודות גמר : סיון ויצמן

מינהלה

מזכירת בית הספר והמנהלת: קטי אלון 

מזכירת בית צעיר: נורית יהל-אלפסי

מזכירת בית תיכון : סיגל שוורצברג

מזכירת בית בוגר : כרמלה בן זקן 

מנהל אחזקה: אבישי מאיר

אחראית מנב"ס, מזכירת מערכת ותפוח פיס: סמדר אזולאי

מנהלת הספרייה: סיוון ויצמן

הנהלת חשבונות: כרמית אלפסי

אחראית כח אדם, לוח שנתי ומזכירת מנהלת פדגוגית: מיכל פלסנפלד

הנהלת חשבונות וגבייה : הדס שרון 

רכזת תמיכות ומזכירת מנהלנית : שירן כהן 

רכז מחשוב ותקשוב : אסף בן דוד

מנהלת מעבדות תפוח פיס : שירי אזולאי

אחראית אמהות הבית : יעל אליהו 

@ בניית האתר: מעין הס אשכנזי,2016.