פרוייקטים בגיאוגרפיה

תערוכת צילומים בעין גאוגרפית (תשע"ז):

כיתות ט1, ט2, ט3.

מצגות בנושא אקלים ומזג אוויר בישראל - כיתה י"א(תשע"ז)

מהם הגורמים להיווצרות המדבר בישראל? - אור גבאי ועידן אזולאי

כיצד ניתן לחזות את מזג האוויר?  - אור גלר ואיתן וולף

הגורמים לשינויים במשקעים בין אזור לאזור בישראל - סתיו מרום וניצן זמיר

הקשר בין זיהום האוויר לשינויים בכמות המשקעים - אורן שליידר ואמיר בר

 האם תיתכן סופת הוריקן בישראל? - אלית שטיינברג ויוחאי דגמנפור

הגורמים לירידת שלג בישראל - עדי שהם ודולב ברקוביץ

הגורמים למזג האוויר ההפכפך בסתיו - עילאי וייסזלץ

השפעת ההתחממות הגלובאלית על ירידת הגשמים בישראל - אפיק מור עינב ורועי פריאנט

ההבדלים בין התנאים לירידת גשם ושלג - בן אמר ועומר בנדלק

@ בניית האתר: מעין הס אשכנזי,2016.